دیشب تمام مطالبی که در یکی دو سال گذشته نوشته بودم و درفت مانده بود، منتشر کردم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او