تردیدها تموم نمی شن. شاید هم من سخت می گیرم دوباره.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او