اگر روزی 20 ساعت هم کار کنم باز عقبم. چند تا ددلاین مهم دارم و لازمه که حتی بیشتر کار کنم.بعد این وسط، درست وسط این همه کار، ذهنم هی داستان می‌سازه. اگه می‌نوشتمشون حتما  رهام می کردند و می رفتند. نمی نویسم هی جمع می شن توی سرم. مثل یه توده بزرگ.نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او