کی می‌دونه، شاید هم یه روز واقعا برگشتی  و گفتی همه مون را سرکار گذاشته بودی، که فقط رفته بودی یه دوری بزنی و الکی الکی همه چی این همه طول کشید.  

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او