حالا من همون دختره ام که مهتاب عروسکش کرده. با همون چشما، همون میله ها. همون بالهایی که پر ندارن. با همون چمدون که به هیچ دردی نمی خوره....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او