آمستردام هستم دوباره. بعد از سه سال. خوشحالم که دوباره برگشتم تا غبار اون همه نگرانی و دل‌آشوبه‌های هر روزه را از خاطره‌ این شهر پاک کنم. همان کاری که یک بار هم با ورشو کردم.  

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او