ادم گاهی به جایی می رسه که یک نفر با بودنش و صرف بودنش، تو را سرشار می‌کنه.  

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین