ادم گاهی به جایی می رسه که یک نفر با بودنش و صرف بودنش، تو را سرشار می‌کنه.  

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او