خیال سفر

یک مرحله‌ای از سفر هست که به اندازه خود سفر و شاید حتی بیشتر از روزی که پا به راه می شوی لذت دارد.  همان موقعی که بلیطت را خریده ای و هی وسط کارهای روزمره نقشه جایی که عازمش هستی را بالا و پایین می کنی. من اسمش را گذاشته ام خیال سفر و  عاشق اینم که بلیطم را تا می شود زودتر بخرم  و فرصت عیشم بیشتر باشد.  یک زمانی که دستم از همه جا کوتاه بود و  سر تا ته دنیایم یک راهرو ال شکل 154 قدمی بود، کتاب هنر سیر و سفر آلن دو باتن که یکی از بهترین ها در باب سفر است، شده بود کتاب مقدسم و هی پابه پای آقای آلن خیال می بافتم برای خودم. خیال‌هایم راهی به واقعیت نداشتند، من اما به همان خیال سفر زنده بودم.  حالا هم که مرز بین خیال و واقعیت کمتر و کمتر می شود، باز از خیال سفر لذت می برم. گاه حتی به اندازه خود سفر

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او