از دیروز که ترمه هام را پهن کردم گوشه و کنار خونه، اینجا دیگه واقعا خونه ما شده.

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او