رد شدن و رفتن به محتوای اصلی
ساعت یک شب به وقت تهرانه. روی تلفنم شماره مامان افتاده. عجیب نیست که نصف شبی دلش برام تنگ بشه. صدای آرام و زیرش اما کمی عجیبه. نه که نگرانم کنه اما یه چیزی توش هست که مثل همیشه نیست، کمی که حرف می زنه می گه پیش مادر "س" هست. برای همینه که هی مامانجان، مامان جان نمی کنه و قربون صدقه ام نمی ره. روز مادر، دلم می خواست به مادر س زنگ بزنم، نتونستم. رویم نشد، نمی دونستم به مادری که جوانش را از دست داده چی باید بگم. امشب اما به عادت همیشه کلی مسخره بازی دراوردم و خنداندمش و دلم گرفت که نیستم اونجا که حداقل گاهی کمی خنده به دلشون بیارم. از س هم چیزی نگفتم. چی باید می گفتم. هیچ کس با من درباره اش حرف نمی زنه. منم جرات نمی کنم چیزی  بپرسم.  می ترسم بغض کنن، اشکشون را پشت تلفن نبینم. وقتی که نیستم تا اشکشون را پاک کنم، حق ندارم گریه به چشمشون بیارم. سکوت میکنم. چیزی نمی گم و اشکام را برای خلوت خودم نگه می دارم. برای خلوت خود هنوز گیجم که نمی تونه بفهمه چی اتفاقی افتاده. دلم می خواد بدونم چطور با نبودش سر می کنن. جای خالیش را چی کار کردن. چه وقتایی می رن سر خاکش. دلم می خواد درباره اش با کسی حرف بزنم و هیچ کس نیست. هیچ کس اینجا نیست که بدونه از دست دادنش برای من چقدر سخت بود. هیچ کس اینجا نیست که بشناسدش و من هی تلاش می کنم که همه چیز را فراموش کنم. همه چیز همه چیز همه چیز را. می دونم آخرش می شم یک زن بدون گذشته، مثل همان زنی که یک بار توی یکی از داستان های نوشین خونده بودم.
با مامان که حرف زدم خوب بودم. صداش مثل همیشه شادم می کنه و هرچی رنگ غم و ترس داره، دود هوا می کنه و می تارونه.  زخمهای دلمه بسته اما گاهی منتظر یک بهانه کوچکن که سر باز کنن دوباره. که دوباره همه اون تصویرهایی که به هزار زحمت تاروندیشون زنده بشن.
به خیال خودت فکر می کنی فرار کردی از همه چیزهایی که آزارت می داد و نمی دونی که راه فراری نیست. تنها راهش همونه که واقعا به معنای فیزیکی اش فراموشی بگیرم.
روزها همه تلاشم را می کنم که شاد باشم، بخندم، بقیه را بخندونم. آرام کنم، خوشحال کنم. خودم را هم همنیطور. هی مراقب خودم هستم و به هر ساز خودم می رقصم.پای کلمه ها و کابوسهایم که وسط میاید خود خودم هستم. بدون همه این تلاش ها برای زندگی کردن.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

اتاق

چند وقت پیش خواب می‌دیدم، کسی از من می‌پرسد مهمترین اتفاقی که بعد از آن چند روز زندان برایت افتاد چه بود و من گفتم: فهمیدم آزادی یعنی چه و چقدر مهم است. صبح که بیدار شدم توی آینه خودم را نگاه کردم و به آن زنی که شب‌ها وقتی من چشم‌هایم را می‌بندم، زندگی می‌کند لبخند زدم. در بیداری هم که از من این سوال را می‌پرسیدند احتمالا همین جواب را می‌دادم. فیلم «اتاق» را دیدم بالاخره. نمی‌خواستم ببینمش. نه آن وقتی که روی پرده سینما بود و نه بعدتر که نسخه آنلاینش آمد. درست‌ترش این است که می‌ترسیدم ببینمش و حق داشتم. آن لحظه‌ای که پسرک از ماشین بیرون پرید و با جهان روبرو شد..... آن سکانس اخر فیلم و دری که باز بود و پسرک می‌گفت این اتاق با آن در بسته، اتاق بود...آن دری که قفل بود و نمی‌توانستند بازش کنند.... آن دیواری که جهان آنطرفش بود....  آزادی هنوز برایم مهم است و معنایش فقط رفتن به آن طرف دری که چند روزی رویم قفل شده بود، نیست. هر روز، واقعا هر روز، قدر آزادی‌ام را می‌دانم و هنوز این آزادی برایم عادی نشده است، اما سیستم ایمنی مغزم آن بخشی گرفتن آزادی معنای حبس در فضای بسته می‌دهد را کم‌رنگ کرده…

از کابوس‌ها

سیستم جدید محافظتی مغزم اینطور است که واقعیت را، واقعیتی که من با خوش‌بینی همیشگی‌ام سعی می‌کنم زهرش را بگیرم و نگذارم تلخی‌اش به جانم بنشیند، صاف و رو راست، همانطوری که هست جلوی چشمم بگذارد. چند شب پیش  بعداز اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای سر درد دلم باز شد و یک سری از تجربیات تلخم را برای دوستی گفتم، خواب دیدم که من و ع  محکوم به تحمل شلاق شدیم و ما را برای اجرای حکم می‌برند. سیستم طوری بود که قرار بود به ما داروی بی‌حسی بزنن تا از پس تحمل ضربه‌های شلاق بربیاییم. اما همان هم خیلی وحشتناک و چیزی شبیه اتاق‌های اعدام آمریکا بود. ع یک مرحله جلوتر از من بود و می‌دیدم که چطور می‌برند و می‌زنندش. من تمام مدت مقاومت می‌کردم و هرکاری از دستم برآمد کردم تا در نهایت شلاق نخورده بیدار شدم. حتی نگذاشتم آن داروی بیهوشی یا آرام‌بخش را هم به من بزنند. یادآوری هراس قرار گرفتن در چنین موقعیتی و دیدن جای زخم شلاق‌ها بر پشت آن دیگری که مثل جای یک بریدگی عمیق و طولانی بود، هنوز هم آزارم می‌دهد. اما درست مثل بیداری که به هر ترفندی بود خودم را نجات دادم، در خواب هم نگذاشتم شلاق‌شان به تنم برسد. اینکه  چرا ع در…

لاك پشت پرنده

ديشب خواب خودم را ديدم، لاكپشت بودم، هميني كه دارم كم كم تبديل ميشم بهش. همانقدر سخت جان، همان قدر آرام، همانقدر خانه به دوش و در حركت و چند زيست، با همان پناه بردن ها به لاك خودم وقت سختي و اضطرار.  توي خوابم لاك پشتي كه من بودم بال داشت، دو تا بال روي لاكش، جايي كه محكم ايستاده بود را دوست نداشتم، زورم نمي رسيد تكانش دهم از بالش گرفتم كه بلندش كنم، بالش پاره شد و شكست، با همان بال پاره شده جابجايش كردم اما انگار بالش به جانش بسته بود، هي كم كم آب رفت، مثل يخي كه جلوي هرم افتاب آب شود. دست و پا مي زدم كه حفظش كنم و نمي شد. بالش به جانش بسته بود. توي چند دقيقه يك مايع لزجي، مثل حلزون زيرپا مانده شد و مرد. توي خوابم نمي دانستم خودم بودم آن لاك پشت. حالا مي دانم اما. خودم بودم و بايد مراقب بال هايم باشم. حالا خوب مي بينم كه چطور روي لاكم بال دراورده ام. يادم باشد قصه لاك پشتي كه دلش مي خواست پرواز كند و هيچ پرنده اي زورش نمي رسيد  بلندش كند را براي مانلي بگويم. بگويم كه لاك پشت قصه ما چطور بال دراورد و پريد و ديگر مجبور نبود با دهن بسته به چوبي كه يكي ديگر سرش را گرفته بود، اويزان شود.