تا فردا

نیاز دارم چند وقتی هی خودم را پیگیری کنم و برای خودم ددلاین های کوتاه مدت بگذارم. دارم به ددلاین نهایی‌ام نزدیک و نزدیک‌تر می شوم و جا بمانم همه چیز تمام است. الان سه هفته است که هرهفته می گویم تا یکشنبه این فصل را تمام می کنم و تمام نمی شود. نصفش این است که به خاطر هزار چیز کم کار می کنم و نصفش هم این است که هی مطلب تازه پیدا می کنم و می روم سراغ آنها و  نمی رسم بخش های نصفه و نیمه را تمام کنم.
فردا همین موقع باید این فصلی که دستم است را تمام کنم. فقط مانده این بخش فوکوس روی آمار اعدام زنان را تمام کنم و کمی هم درباره نوشیدن الکل و حکم های اعدام مربوط به آن بنویسم. کار تحقیقی اش را کرده ام و فقط باید که بنویسم. اگر فردا این دو تا را تمام کنم. این فصل هم تمام است. 
این را که بفرستم می شود روز سه شنبه  24 جولای فصل جدید را شروع کنم. الان فقط لازم دارم که به فصل جدید فکر کنم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او