زندگی افتاده توی دور تند دوباره. تا باد چنین بادا

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او