بعضی ادمها گاهی با بودنشون و فقط  و فقط با بودنشون دنیا را جای بهتری برای زندگی می کنن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین