اون ادمی که هی صبور بود و تحمل می کرد و مدارا هر روز داره کمرنگ‌تر می‌شه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او