من یه روزی یه جایی تصمیم گرفتم فرار کنم. کجاش و چه جوریش را نه می دونستم ونه بلد بودم. فقط پاهام دیکه بند نمی شدن اونجا.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او