کسی از من ایمیلش را خواسته بود. وسوسه می شوم دگمه سرچ را فشار دهم. آخرین ایمیل‌ها..... حتی نمی خواهم دیگر بخوانم شان. نمی توانم. روز گار سپری شده. منی که باور کرده ام زمان می گذرد. زمانی که واقعن می گذرد. آدمهایی که دیگر شبیه روزگار سپری شده شان نیستند و دلتنگی هایی که کم کم در روزمره زندگی  گم می شوند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او