رد شدن و رفتن به محتوای اصلی
دلم برای آقاجون تنگ شده. پیرمردی که با عینک ته استکانی اش روی صندلی روبروی من نشسته هیچ شبیه آقاجون نیست اما من را یاد آقاجون انداخته. مثل آن ماه‌های اول بعد از مرگش که هر پیرمردی را توی خیابان می دیدم آرام بغض می کردم و لب ور می چیدم و اشکها گلوله گلوله می ریختند پایین.

شهریور امسال که بیاید می شود 12 سال که از دستش داده ام. فقط از دست دادنش نبود اولین مواجه جدی ام با مرگ هم بود. اینجا قبلا نوشته ام که چه ترسیده بودم و چه باور نمی کردم و حتی تا داخل مرده شور خانه هم رفتم که ببینم همه چیز دروغ است  که خب.... نبود. 

اگر زنده بود الان 85 سالش بود و حتما به شیرینی همین پیرمردی که روبروی من نشسته. فقط پیرمرد نیست که هوایی ام کرده، بیرون باران می بارد مثل سیل و باران برای من هنوز معنای شمال را می دهد. معنای خانه همیشه زیبای آقاجون و مادرجون و صدای شرشر بارون روی ناودون و منی که می نشستم توی ایوان به تماشای مرغ و خروس های کز کرده گوشه دیوار تا باران تمام شود و من و آنها دوباره بدویم توی باغ و صدای مان همه خانه را بردارد. 

از کودکی هایم دلم فقط برای آن خانه تنگ می شود و روزهایی که آنجا پادشاهی می کردم برای خودم. همیشه دلم می خواست آن خانه را بخرم و برش گردانم به روزهای اوج. به روزهایی که خانه مثل نگین می درخشید و درختها همه پرمیوه بودند و خانه پر از عطر غذاهای مادرجون. آن تصویر درب و داغان سالهای بعد از مرگ آقاجون و مریضی مادرجون را حتی دلم نمی خواهد به یاد بیاورم. دلم می خواست آن اتاقک کنار خیابان را که سالهای اخر شده بود مغازه آقاجون بکنم اتاق کارم. عصرها بنشینیم آنجا و همانطور که زل زده ام به کوچه‌های روبرو برای خودم بنویسم. ایوان ها را پر از گل کنم دوباره و توی چاه وسط حیاط بنفشه بکارم. حالا که خانه را فروخته اند و شنیده ام که صاحبش آنجا را خراب کرده و جایش آپارتمان ساخته هم از رو نرفته ام. هی فکر می کنم شاید یک روز برگشتم و آنقدر پول داشتم که آن آپارتمان را خراب کنم و بدهم جایش خانه را همانطور که قبلن بود بسازند. فقط خدا کند درخت‌ها را از جا نکنده باشند و آن درختچه انار ترش گوشه حیاط هنوز سرجایش باشد....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

اتاق

چند وقت پیش خواب می‌دیدم، کسی از من می‌پرسد مهمترین اتفاقی که بعد از آن چند روز زندان برایت افتاد چه بود و من گفتم: فهمیدم آزادی یعنی چه و چقدر مهم است. صبح که بیدار شدم توی آینه خودم را نگاه کردم و به آن زنی که شب‌ها وقتی من چشم‌هایم را می‌بندم، زندگی می‌کند لبخند زدم. در بیداری هم که از من این سوال را می‌پرسیدند احتمالا همین جواب را می‌دادم. فیلم «اتاق» را دیدم بالاخره. نمی‌خواستم ببینمش. نه آن وقتی که روی پرده سینما بود و نه بعدتر که نسخه آنلاینش آمد. درست‌ترش این است که می‌ترسیدم ببینمش و حق داشتم. آن لحظه‌ای که پسرک از ماشین بیرون پرید و با جهان روبرو شد..... آن سکانس اخر فیلم و دری که باز بود و پسرک می‌گفت این اتاق با آن در بسته، اتاق بود...آن دری که قفل بود و نمی‌توانستند بازش کنند.... آن دیواری که جهان آنطرفش بود....  آزادی هنوز برایم مهم است و معنایش فقط رفتن به آن طرف دری که چند روزی رویم قفل شده بود، نیست. هر روز، واقعا هر روز، قدر آزادی‌ام را می‌دانم و هنوز این آزادی برایم عادی نشده است، اما سیستم ایمنی مغزم آن بخشی گرفتن آزادی معنای حبس در فضای بسته می‌دهد را کم‌رنگ کرده…

از کابوس‌ها

سیستم جدید محافظتی مغزم اینطور است که واقعیت را، واقعیتی که من با خوش‌بینی همیشگی‌ام سعی می‌کنم زهرش را بگیرم و نگذارم تلخی‌اش به جانم بنشیند، صاف و رو راست، همانطوری که هست جلوی چشمم بگذارد. چند شب پیش  بعداز اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای سر درد دلم باز شد و یک سری از تجربیات تلخم را برای دوستی گفتم، خواب دیدم که من و ع  محکوم به تحمل شلاق شدیم و ما را برای اجرای حکم می‌برند. سیستم طوری بود که قرار بود به ما داروی بی‌حسی بزنن تا از پس تحمل ضربه‌های شلاق بربیاییم. اما همان هم خیلی وحشتناک و چیزی شبیه اتاق‌های اعدام آمریکا بود. ع یک مرحله جلوتر از من بود و می‌دیدم که چطور می‌برند و می‌زنندش. من تمام مدت مقاومت می‌کردم و هرکاری از دستم برآمد کردم تا در نهایت شلاق نخورده بیدار شدم. حتی نگذاشتم آن داروی بیهوشی یا آرام‌بخش را هم به من بزنند. یادآوری هراس قرار گرفتن در چنین موقعیتی و دیدن جای زخم شلاق‌ها بر پشت آن دیگری که مثل جای یک بریدگی عمیق و طولانی بود، هنوز هم آزارم می‌دهد. اما درست مثل بیداری که به هر ترفندی بود خودم را نجات دادم، در خواب هم نگذاشتم شلاق‌شان به تنم برسد. اینکه  چرا ع در…

لاك پشت پرنده

ديشب خواب خودم را ديدم، لاكپشت بودم، هميني كه دارم كم كم تبديل ميشم بهش. همانقدر سخت جان، همان قدر آرام، همانقدر خانه به دوش و در حركت و چند زيست، با همان پناه بردن ها به لاك خودم وقت سختي و اضطرار.  توي خوابم لاك پشتي كه من بودم بال داشت، دو تا بال روي لاكش، جايي كه محكم ايستاده بود را دوست نداشتم، زورم نمي رسيد تكانش دهم از بالش گرفتم كه بلندش كنم، بالش پاره شد و شكست، با همان بال پاره شده جابجايش كردم اما انگار بالش به جانش بسته بود، هي كم كم آب رفت، مثل يخي كه جلوي هرم افتاب آب شود. دست و پا مي زدم كه حفظش كنم و نمي شد. بالش به جانش بسته بود. توي چند دقيقه يك مايع لزجي، مثل حلزون زيرپا مانده شد و مرد. توي خوابم نمي دانستم خودم بودم آن لاك پشت. حالا مي دانم اما. خودم بودم و بايد مراقب بال هايم باشم. حالا خوب مي بينم كه چطور روي لاكم بال دراورده ام. يادم باشد قصه لاك پشتي كه دلش مي خواست پرواز كند و هيچ پرنده اي زورش نمي رسيد  بلندش كند را براي مانلي بگويم. بگويم كه لاك پشت قصه ما چطور بال دراورد و پريد و ديگر مجبور نبود با دهن بسته به چوبي كه يكي ديگر سرش را گرفته بود، اويزان شود.