شروع کردن همیشه سخته. خودت تنهایی که بخواهی شروع کنی سخت تر هم میشه. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او