خوشبختي

خوشبختي مي تونه لقمه نان و املتي باشه كه توي قطارهاي زيرزميني مي خوري وقتي كنار ادمي نشستي كه عاشقشي

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او