گیر کرده‌ام. بدجوری هم گیر کرده‌امم. می دونم چه جوری میشه که بلند شم اما نمی تونم. همه چی که به دونستن نیست .
شبها توی خواب داد نمی زنم دیگه اما می دوم مدام. جا می مانم. گم می شوم. می ترسم.  گم می کنم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او