این همه درفت منتشر کردم و هنوز چهل تا درفت دیگه دارم که وقتی ناخوشی و سرخوشی نوشتم و گذاشته بودم که اینجا بمونن. یک کاری را باید شروع کنم و برای اینکه شروعش نکنم دارم تن به هرکاری می دم، از خونه تکونی  و باغبانی و خرید تا هوا کردن چیزهایی که برای منتشر نشدن نوشته شده بودن :)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او