دلم هنوز از داشتنش غنج مي رود. از اينكه مي شود روي كاناپه دراز بكشد  و چيز بخواند و من تماشايش كنم و نگران نباشم كه چه وقت است و كجا هستيم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او