در دلم اتش دارم، هم گرم است و هم سوزانده.
بايد بگيرمش توي دستم كه چراغ شود و نمي توانم.

نظرات

‏ناشناس گفت…
كاش ميشد! كاش
‏ناشناس گفت…
دل اگر چراغ ميشد عقل ميشد دل فقط ميسوزد و ميسوزد

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او