واقعيت اينه كه نمي تونم بنويسم. هرچي كلمه ها را كنار هم مي چينم هيچ شباهتي  به چيزي كه قراره روايت بشه نداره.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او