خيلي وحشتناكه كه اين همه وقته كه نديدمشون. چطور طاقت مي ارم؟ نمي دونم . واقعا نمي دونم. مثل اون بندبازي هستم كه با مهارت روي بند راه مي ره و هر لحظه ممكنه بيافته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او