پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2014
كاش مي شد يك قرصي چيزي باشه ادم بخوره و ديگه خواب نبينه، نه خواب بد و نه خواب خوب. خواب خوب چه فايده داره وقتي دستت ازش كوتاهه؟