۱۳۹۳ تیر ۲۷, جمعه

كاش مي شد يك قرصي چيزي باشه ادم بخوره و ديگه خواب نبينه، نه خواب بد و نه خواب خوب.
خواب خوب چه فايده داره وقتي دستت ازش كوتاهه؟

حیرانی