هیچ چیز دیگه مثل قبل نیست، بیشتر از همه چیز خودم. خیلی چیزها تغییر کرده و نمی دونم نقابی که جلوی صورتم کشیدم چقدر می ذاره این تغییرها دیده بشن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او