چی دلم می خواد؟ نمی دونم. گیج و گولم. مثل خیلی وقتهای دیگه.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او