وقتي از دويدن حرف مي زنيم

كتاب "وقتي از دويدن حرف مي زنيم، از چه صحبت مي كنيم" هاروكي موراكامي را تمام كردم و اولين چيزي كه درباره اش مطمئن شدم اينه كه دويدن كار من نيست و علاقه اي هم بهش ندارم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او