تعلق

احساس تعلق نمي كنم ديگه به هيچ كس به هيچ جا 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او