چی می‌شه که یک دفعه دلتنگی بهت هجوم میاره؟ که اینهمه زنده و واقعی دوره‌ات می کنه و خودت را به در و دیوار می‌زنی  و راهی نیست.  راهی اگه بود که اینهمه دلتنگی نبود. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او