يادم باشه كه تابستان بود اما سرد بود

يادم باشه كه ٢٧ جولاي ٢٠١٥ بود
يادم باشه كه بنويسم ازش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین