يادم باشه كه تابستان بود اما سرد بود

يادم باشه كه ٢٧ جولاي ٢٠١٥ بود
يادم باشه كه بنويسم ازش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او