ايران خانوم

ديشب دوباره بعد از مدتها خوابش را ديدم، توي خواب همه چي معمولي بود، مي دونستم كه چقدر دور بودم ازش، حواسم بود كه دلتنگ چه چيزهايي شدم و نمي دونم چرا وقت براي هيچي نبود و عجله داشتم، برخلاف دفعه هاي قبل احساس ناامني نمي كردم، اين بار غريبگي مي كردم باهاش يا شايد هم اون با من، نمي دونم. خوابم يه جاي معمولي و آرام تمام شد، بدون هيچ گم شدگي و گريزي، اما صبح كه بيدار شدم به روال همه ديدارهايي كه توي خواب داريم، تپش قلب داشتم و ناآرام بودم #ايران خانوم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او