خونه نامرتبه، خودم آشفته. الان بهش اقرار میکنم اما ماجرا از خیلی وقت پیش شروع شده. ماجرای اینکه تعلق خاطر نداشته باشم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او