شب اول

همه ساعت هاي خانه كه سر ساعت ١٢ نيمه شب هم زمان زنگ خوردند، يادم افتاد كجايم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او