بايد يك راديو بخرم و چندتا گلدون، چهار پنج تا كاكتوس براي قفسه هاي خالي كتابخانه چوبي، چند تا گل برگ دار شبيه حسن يوسف براي جلوي پنجره
راديو، مي تونه به درد شبهاي طولاني زمستان بخوره كه انتظارم را مي كشه. شبهايي كه نشستم به نوشتن و اتاقم صدا كم داره.
اين دو هفته نشسته ام به خواندن كتابي كه ١٥سال پيش خريده بودم، چهار جلد بودند و ان موقع يك سوم حقوق يك ماهم را برايش دادم. پارسال بود كه وقتي گفتند چه مي خواهي، كتابم را  خواستم، حتمن يك چيزي توي ناخوداگاهم مي دانست كه خيلي زود لازم شان خواهم داشت. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او