دلم برایش زیاد تنگ می شود و هربار تعجب می کنم ازاین حجم دلتنگی‌ام برای آدمی که فقط دو سال و نیم است که به زندگی‌ام اضافه شده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او