خود عاشقم كه تمام شد و رفت

دلم بيشتر از همه چيز براي خود عاشقم تنگ ميشه كه اونطور ديوانه وار دوستش داشت و نفسش به نگاهش بند بود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او