هر روز اندازه یک مورچه جلو برو

تا چند ساعت دیگه سال تمام می شود. سال پری بود. پر از تصمیم های مهم، قدم های محکم و کارهای به سرانجام رسیده.
فردا که روز اول سال جدید است شاید بهانه خوبی باشه برای شروع کردن رویایی که چند ساله خوابش را می بینم. اگر هر روز یک قدم مورچه ای هم بهش نزدیک بشوم، خوشحال خواهم بود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او