فکرهای رهایی بخش اغلب موقع دویدن یا شنا به ذهنم می آیند. قبلا بین فکری که یک دفعه همه صورتم را پر از خنده کرده بودند و عملی کردنش یک فاصله نه چندان کوتاه بود.  حالا یاد گرفته ام که  حتی شده با همان لباس ورزشی بروم به سوی چیزی که دلم می خواهد. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او