تمام شد

اینم تمام شد. نه که امروز تمام شده باشد اما امروز بود که تمام شدنش باورم شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او