تمام شد

اینم تمام شد. نه که امروز تمام شده باشد اما امروز بود که تمام شدنش باورم شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

جاده

اتاق

نیوکلن برلین