چي شد كه يك دفعه اينطور غريبه شدي؟ كه وقتي زنگ زدي دلم پر نكشيد گوشي را بردارم و به شنيدن چند باره پيامت اكتفا كردم؟
چي شد كه اينطور دارم دور مي شم ازت؟ مثل ادمي كه داره پرت ميشه از بلندي، از مركز، با سرگيجه و گيجي

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او