تولدو
تولدو شهر آرامش است. پايتخت قديمي اسپانيا در فاصله نيم ساعتي با مادريد، با كوچه ها و ديوارهاي سنگي و پر از گوشه هاي دنج. 
شهر دو قسمت مدرن و قديمي دارد، روي يك تپه بنا شده و كمربندي از آب شهر را دوره كرده.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او