منتظر بمون


اميلي كه هنوز خاك ريختن روي تابوتش تموم نشده مي پرسه: اين احساس كي از بين مي ره؟ اينكه احساس كني هنوز يكي از اونهايي؟ تا چه مدت اين...

خانم گيبز كه سالهاست صندلي خودش را در جهان مردگان داره، جواب مي ده:هيش عزيزم صبور باش و منتظر بمون

**نمايشنامه شهر ما/تورنتون وايلدر

نظرات

Omid گفت…
خسته شده ام خیلی زیاد خسته ، تو که حوا هستی سیبی دیگر بچین بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او