ازآدمها

بعضي ها با بودنشون اينقدر همه جاهاي خالي را پر مي كنن كه يادت مي ره تنهايي مي تونه چه غول بي شاخ و دمي باشه. بعد چند روز كه نباشن، يعني نتونن كه باشن، ادم با واقعيت عرياني كه پشت سايه اون ادم مجال عرض اندام نداشت روبرو ميشه   

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او