آسمان های ندیده

من معمولا ادم تكرار اشتباهاتم نيستم، يك راهي كه جواب نده، يك رابطه اي كه كار نكنه، مي گذارمش و مي رم و مي دونم كه دنيا پر از راه هاي نرفته و اسمان هاي نديده است. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او