اينكه چرا از استرس دارم كچل مي شم عجيب نيست، اينكه ازش تعجب مي كنم عجيبه
 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او