دنیای موازی


اگه دنیا با تو نمی‌سازه، تو برای خودت دنیا را بساز. یک دنیای موازی کنار این دنیایی که زورت به دیوارهاش نمی‌سازه، جواب می‌ده؟ آره. برای من جواب داده. مثالش خانواده دومی که اینجا دارم. حالا نه اینجای اینجا و از فاصله‌ها انگار گریزی نیست. اما همین که فقط یک ساعت فاصله داریم و ویزا همیشه هست و خیلی که دلتنگشون بشم می‌شه شب سوار کشتی بشم و صبح کنارشان باشم خوبه.
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

خداحافظ برلین

جاده

نگاه کردن به او