پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2017

این بازی، بازی ما نیست

۱۲ سال پیش بود که در روزهای شبیه امروز، پروین بعد از اینکه مثل همیشه صبورانه حرف‌های مایی را که پر از شور و هیجان بودیم، شنید، تلخ و آرام، گفت: «این بازی، بازی ما نیست.» گذشت و گذشت و گذشت و حالا این روزها، بارها و بارها، همانطور آٰرام و تلخ با خودم می‌گویم که «این بازی، بازی ما نیست.»